Đổi Loại Account PayPal Giữa Personal/Premier/Business

Trong quá trình sử dụng có thể sẽ có lúc bạn muốn thay đổi loại tài khoản Paypal để phù hợp hơn cho nhu cầu. Bạn có thể xem sự khác nhau giữa các loại tài khoản tại đây. Khi bạn upgrade tài khoản lên thì số tiền trong tài khoản Paypal và lịch sử giao dịch không bị mất đi.

1/ NÂNG CẤP (UPGRADE) TỪ PERSONAL LÊN PREMIER: bạn đăng nhập vào tài khoản, bấm vào link Upgrade Account để nâng cấp tài khoản lên. Tiếp tục chọn Upgrade Now, bạn chọn Premier để nâng cấp lên Premier, nếu bạn chọn Business thì xem thêm ở bước 2.

2/ NÂNG CẤP (UPGRADE) TỪ PREMIER LÊN BUSINESS:
- Đăng nhập vào tài khoản, vào mục Profile. Chọn tiếp mục Add Business Infomation ở cột Account Information.

Đổi Loại Account PayPal Giữa Personal/Premier/Business

- Tiếp theo, bạn bấm nút Edit để thêm vào các thông tin về công ty của bạn bao gồm Average Transaction Price (giá trị trung bình của một giao dịch), Average monthly volume (khối lượng giao dịch trong một tháng)… Xong bạn bấm Upgrade > Submit để nâng cấp lên.

Đổi Loại Account PayPal Giữa Personal/Premier/Business

3/ Giảm cấp (Downgrade) từ Business xuống Premier: bạn vào mục Contact Us ở dưới góc trái, vào tiếp Email Us > My Account > Changing/Updating Account Information. Trong ô trống bạn nhập yêu cầu muốn chuyển từ Business sang Premier (viết bằng Tiếng Anh). Sau khi được chấp thuận Paypal sẽ có email phản hồi cho bạn.

Đổi Loại Account PayPal Giữa Personal/Premier/Business
Theo vnpaypal


Chia sẻ bình luận

generic nexium without prescription purchase rizact in mayami fluconazole generic no prescription tretinoin cheap erlonat ranitidine 75mg over the counter metronidazole in mexico simvastatin online without prescription doxycycline 100 mgs in india information about doxycycline cheapest discount amlodipine diclofenac buy buy natamet canada diflucan tablets snovitra lowest price generic atorvastatin purchase tadalista buy vidalista canada cilostazol 100mg in india purchase terbicip information buy fertyl accutane in alaska in mexico fluconazole buy atomoxetine online norvasc no prescription bupron sr 150 acamprosate manufacturer cilostazol 50 mg in canada cheapest tretinoin without prescription amitriptyline 25 otc lasix nexium price auvitra vardenafil buy generic lasix online buy generic fertyl buy bortenat in usa 40 mg omeprazole more purchase natamet naltrexone in france lipitor sales in new york buy nodict buy real 500mg metronidazole amitriptyline 25mg buy rasalect usa metronidazole tablets 200mg http://www.ons.dz/?buy=709545 about buy tadasoft usa order amlodac accutane cost generic for premarin in california buy rizact buy cheap ciplactin flagyl generic voltaren otc buy memantine er zocor 10 mg in mayami
Copyright © 2014 Seo Vnn – Blog kiếm tiền trên mạng, Thủ thuật SEO, Dịch vụ seo, quản trị website
Bản quyền SEOVNN | Contact: admin@seovnn.com