Đổi Loại Account PayPal Giữa Personal/Premier/Business

Trong quá trình sử dụng có thể sẽ có lúc bạn muốn thay đổi loại tài khoản Paypal để phù hợp hơn cho nhu cầu. Bạn có thể xem sự khác nhau giữa các loại tài khoản tại đây. Khi bạn upgrade tài khoản lên thì số tiền trong tài khoản Paypal và lịch sử giao dịch không bị mất đi.

1/ NÂNG CẤP (UPGRADE) TỪ PERSONAL LÊN PREMIER: bạn đăng nhập vào tài khoản, bấm vào link Upgrade Account để nâng cấp tài khoản lên. Tiếp tục chọn Upgrade Now, bạn chọn Premier để nâng cấp lên Premier, nếu bạn chọn Business thì xem thêm ở bước 2.

2/ NÂNG CẤP (UPGRADE) TỪ PREMIER LÊN BUSINESS:
- Đăng nhập vào tài khoản, vào mục Profile. Chọn tiếp mục Add Business Infomation ở cột Account Information.

Đổi Loại Account PayPal Giữa Personal/Premier/Business

- Tiếp theo, bạn bấm nút Edit để thêm vào các thông tin về công ty của bạn bao gồm Average Transaction Price (giá trị trung bình của một giao dịch), Average monthly volume (khối lượng giao dịch trong một tháng)… Xong bạn bấm Upgrade > Submit để nâng cấp lên.

Đổi Loại Account PayPal Giữa Personal/Premier/Business

3/ Giảm cấp (Downgrade) từ Business xuống Premier: bạn vào mục Contact Us ở dưới góc trái, vào tiếp Email Us > My Account > Changing/Updating Account Information. Trong ô trống bạn nhập yêu cầu muốn chuyển từ Business sang Premier (viết bằng Tiếng Anh). Sau khi được chấp thuận Paypal sẽ có email phản hồi cho bạn.

Đổi Loại Account PayPal Giữa Personal/Premier/Business
Theo vnpaypal


Chia sẻ bình luận

Copyright © 2014 Seo Vnn – Blog kiếm tiền trên mạng, Thủ thuật SEO, Dịch vụ seo, quản trị website
Bản quyền SEOVNN | Contact: admin@seovnn.com